Гэтлэхгүйн цэнхэр хязгаар

Энэ цэнхэр тэнгэрээс цааш би явахгүй
Эсгий үнэг намайг нулимстай дагадаг
Хүрэл тарнис нулимстай дагадаг
Хөх хөх аргалын гал нулимстай дагадаг
Тооно дээрх сарны туулай намайг нулимстай дагадаг
Тогоотой сүү нулимстай дагадаг
Гүргэмийн үнэр намайг нулимстай дагадаг
Гүйж яваа адуу хүртэл нулимстай дагадаг
Нүүдэлчний цариг нулимстай дагадаг
Нүдний нулимс дагадаг
Энэ цэнхэр тэнгэрээс цааш би явахгүй
Амар амгалан намайг нулимстай дагадаг
Авдрын арслан нулимстай дагадаг
Бор газар намайг нулимстай дагадаг
Бор цус минь нулимстай дагадаг
Хөхрөгч намайг нулимстай дагадаг
Хөх өвсөн дээр дугуйлсан
Хана намайг нулимстай дагадаг
Энэ цэнхэр дорноос цааш би явахгүй
Энэ миний мөхдөлгүйн цэнхэр асар
Энэ цэнхэр тэнгэрээс цааш би явахгүй
Энэ миний гэтлэхгүйн цэнхэр хязгаар аа...