Цастын аяз найраглалаас хэсэглэв

...Хүдэнт бөмбөрцөгийн аясаар сумба наран цэцэглэнэ
Хүннүд биширч мөргөсөн цаст нутаг минь дуурсана
Будант бөмбөрцгийн аясаар сумба наран цэцэглэнэ
Буддад итгэж гэгээрсэн цаст нутаг минь дуурсана

Дээд хөхрөгчийн энгээр цаглашгүйн цадиг гэрэлтэнэ
Дэлхийн чимэг болсон гэгээн цаст минь дуралзана
Оройд хөхрөгчийн энгээр цаглашгүй цадиг гэрэлтэнэ
Орчлонгийн чимэг болсон гэгээн цаст минь дуралзана
Хүлэг дахин заяадаг цаст мөнхийн нутагсан
Хүмүүн зандан биендээ хурмастын санааг санана
Билиг дахин төрдөг цаст мөнхийн нутагсан
Билгүүнд зандан биендээ хурмастын санааг санана
Айраг дахин шуугидаг цаст бумбын оронсон
Арвай зандан биендээ бурхны санааг санана
Уураг дахин бүрэлддэг цаст бумбын оронсон
Ургаа зандан биендээ бурхны санааг санана
Гөрөөс дахин янзагалдаг цаст бумбын оронсон
Гүргэм зандан биендээ мөрөнгийн санааг санана
Бүрээс дахин шинэддэг цаст бумбын оронсон
Бүтэн зандан биендээ мөрөнгийн санааг санана